Bericht namens bestuur stichting

In september 2013 werd duidelijk dat Olivier ongeneeslijk ziek was, dit is inmiddels ruim vier jaar gelden. Wij zijn toen een Fonds gestart om bij te dragen aan de kosten waar Seth en Ditta onverwacht mee werden geconfronteerd. Denk hierbij aan kosten voor de verhuizing naar een woning die verbouwd moest worden. Aangepaste vakanties waar het gezin met Olivier samen heeft kunnen genieten. Evenals kosten voor rolstoelvervoer en hulpmiddelen die niet vergoed werden. Het is overweldigend wat dit aan bijdragen heeft opgeleverd.

Het is nu een jaar geleden dat Olivier is overleden en we beëindigen het Fonds. Wij informeren je hierbij hoe de donaties zijn besteed. Van de ontvangen middelen is 55% gebruikt voor voorgenoemde kosten. Na het overlijden van Olivier is 20% gebruikt voor begrafeniskosten en uitgaven voor rouwverwerking en therapie voor Julian, Fleur, Seth en Ditta.

De Stichting houdt nu 25% van de financiële bijdragen over. Met het bestuur van de stichting hebben we gesproken hoe we dit juist kunnen besteden. Op voorstel van Seth en Ditta is besloten om dit geld aan het volgende te besteden.

  • Stichting Metakids, zij doen onderzoek naar de ziekte die Olivier had, MLD en zorgen voor meer bekendheid;
  • Stichting Cliniclowns, wij hebben ervaren hoe overweldigend het is wat zij doen;
  • Stichting Binnenveld, Olivier verbleef hier regelmatig en is hier liefdevol verzorgd;
  • De Froukje en Brent Stichting; dit zijn inmiddels vrienden van Seth en Ditta. Twee kinderen in één gezin hebben MLD.

Na deze transacties zal de stichting formeel worden opgeheven. Het leek ons goed om iedereen te informeren over de financiën van de Stichting. Hierbij willen wij ook nogmaals onze dank uitspreken voor de financiële bijdragen, hulp en meeleven.

Het verdriet en het gemis blijft enorm groot; de bemoediging is er ook dat Olivier in zijn korte leven zoveel impact op ons en vele anderen heeft gehad.

Namens het bestuur, W. Janssens, Penningmeester